Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c. zarejestrowana pod adresem ul. Hausbrandta 38/74, 80-126 Gdańsk. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zleceń. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Na potrzeby świadczenia usług pozyskujemy następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • dane w zakresie zgody na przetwarzanie danych.

§ 2. Administrator Danych, Cel Przetwarzania Danych oraz Prawa 

 1. Usługodawca – firma MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c., ul. Hausbrandta 38/74, 80-126 Gdańsk jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  • w zakresie i celu niezbędnym do stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez firmę MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c., ul. Hausbrandta 38/74, 80-126 Gdańsk,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c., ul. Hausbrandta 38/74, 80-126 Gdańsk jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@magis.edu.pl lub pod numerem telefonu: 534 265 732  w godzinach pracy biura.
 5. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu jak najlepszej ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca – firma MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3. Pliki cookies

 1. Strona internetowa https://magis.edu.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, informacje o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
 4. Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MAGIS Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta s.c. w celu optymalizacji działania strony.
 5. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony
  • „Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu jego dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

MAGIS

Anna Skierczyńska
Wojciech Sekta

ul. Hausbrandta 38/74
80-126 Gdańsk

  biuro [@] magis.edu.pl

© Copyright 2021 MAGIS