Szkolenia i Warsztaty

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole.
Szkolny system wspierania uczniów prezentujących trudne zachowania.

Czas trwania:

2 dni po 8 godzin zegarowych

Program szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do rad pedagogicznych szkół, do których uczęszczają uczniowie prezentujący trudne zachowania. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dokumentem “Szkolny system wspierania uczniów prezentujących trudne zachowania”, który reguluje i ujednolica sposoby wspierania uczniów prezentujących trudne zachowania na terenie szkoły.

“Szkolny system…” może zostać przyjęty, na mocy uchwały rady pedagogicznej, i wdrożony w danej placówce jako obowiązujący regulamin postępowania.

Treść dokumentu jest dostępna pod tym linkiem oraz załączniki:
Załącznik nr 1 – IPWZ 
Załącznik nr 2 – Notatka ze zdarzenia

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. Omawiane są następujące kwestie:

 • przyczyny trudnych zachowań u uczniów,
 • sposoby zapobiegania pojawianiu się trudnych zachowań (profilaktyka),
 • sposoby reagowania w sytuacji pojawienia się zachowania trudnego (strategie reaktywne),
 • zasady tworzenia oraz wdrażania indywidualnych planów wspierania ucznia prezentującego trudne zachowania,
 • zasady postępowania w przypadku wystąpienia u ucznia zachowania trudnego stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia jego lub innych osób.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z interwencjami fizycznymi, które mogą być zastosowane w sytuacjach pojawiania się zachowań agresywnych i autoagresywnych stanowiących zagrożenie dla osób je prezentujących lub dla ich otoczenia. Metody interwencji fizycznych zostały zaczerpnięte ze szkolenia opracowanego w USA – Strategies for Crisis Intervention and Prevention.

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w szkołach masowych, szkołach integracyjnych oraz placówkach specjalnych
Liczba uczestników:

15-30 osób

Cena:
 • Dla rad pedagogicznych i grup zorganizowanych 9 000 zł

W cenie szkolenia oferujemy:
– materiały w formie papierowej
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Bądźmy w kontakcie

  MAGIS

  Anna Skierczyńska
  Wojciech Sekta

  ul. Hausbrandta 38/74
  80-126 Gdańsk

    biuro [@] magis.edu.pl

  © Copyright 2021 MAGIS