Szkolenia i Warsztaty

Metody pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania:

2 dni po 8 godzin zegarowych

Program szkolenia:

Szkolenie jest w większości prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poszczególne metody pracy i przedyskutować możliwości ich zastosowania u swoich uczniów czy podopiecznych. Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 • Autyzm
  • terminologia, przyczyny, epidemiologia
  • kryteria diagnostyczne, cechy charakterystyczne
  • rodzaje terapii
 • Metody pracy
  • dostosowywanie środowiska do potrzeb osób z autyzmem
  • motywowanie do nauki i pracy
  • wybrane behawioralne metody rozwijania umiejętności

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, logopedzi i inni specjaliści pracujący z osobami z autyzmem.

Szkolenie realizujemy dla grup zorganizowanych i rad pedagogicznych.

Liczba uczestników:

15-30

Cena:
 • Dla rad pedagogicznych i grup zorganizowanych 9 000 zł
W cenie szkolenia oferujemy:
– materiały w formie papierowej
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Bądźmy w kontakcie

  MAGIS

  Anna Skierczyńska
  Wojciech Sekta

  ul. Hausbrandta 38/74
  80-126 Gdańsk

    biuro [@] magis.edu.pl

  © Copyright 2021 MAGIS