Laboratorium Skinnera

When you run into something interesting,
drop everything else and study it.
B. F. Skinner

Obszar badań: 

Stosowana Analiza Zachowania

Metoda:

Wnikliwa lektura materiału a następnie prezentacja, rozmowa, dyskusja

Częstotliwość:

Raz w miesiącu, w czwartki od 19.00 do 21.00

Miejsce badań:

online

Badacze: 

wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy

Obiekt badań:

wybrane artykuły, książki, wykłady itp. dotyczące behawioryzmu, SAZ, metod pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi

TERMINY SPOTKAŃ
napisz do nas by poznać terminy spotkań

Na dotychczasowych spotkaniach podejmowaliśmy dyskusje na następujące tematy:

 • na podstawie artykułów zawartych w książce o stosowaniu awersyjnych i nieawersyjnych metod w pracy nad ZT u osób niepełnosprawnych pt. Perspectives on the use of nonaversive and aversive interventions for persons with developmental disabilities (red.: Alan Repp, Nirbhay Singh).
  • Mity na temat karania
  • Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nieawersyjnych oddziaływań. Przegląd naukowych uzasadnień, metod i zaleceń
 • omówiliśmy Wieloelementowy Model Przełamywania Barier na Drodze do Integracji Społecznej z Institute of Applied Behavior Analysis
 • na podstawie filmów szkoleniowych ze strony Autism Center of Excellence (Western Michigan University)
  • Ocena behawioralna i terapia zachowań autoagresywnych
  • Analiza funkcjonalna
  • Diagnoza i terapia trudności w karmieniu u dzieci
  • Uczenie umiejętności społecznych osób z autyzmem
  • Terapia zaburzeń nawyków u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • tematy na podstawie literatury naukowej:
  • Sensoryczne i ruchowe trudności doświadczane przez osoby ze spektrum autyzmu
  • Diagnozowanie poważnych zachowań problemowych
  • Trafność społeczna terapeutycznych oddziaływań behawioralnych
  • Współwystępujące trudności rozwojowe i problemy medyczne
  • Uzależnienie od podpowiedzi
  • Oddziaływania oparte na dowodach dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Uczenie dzieci z autyzmem umiejętności związanych z funkcjami wykonawczymi
  • Model Ogólnoszkolnego Pozytywnego Wspierania Zachowań (School Wide – Positive Behavior Support)
  • Behawioralny trening umiejętności (Behavioral Skills Training)
  • Terapia behawioralna zaburzeń lękowych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • Czy należy ujawniać dziecku diagnozę?
  • Kwestie dotyczące stosowania unieruchamiania i odosabniania
  • Metody interwencji i wsparcia w klasie (classroom management)
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt i kobiet
  • Narzędzia do diagnozy funkcjonalnej (Essential for Living i Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia)
 • inne tematy:
  • Relacja z wizyty w Callan Institute w Dublinie
  • etyka zawodowa terapeuty behawioralnego.

Koszt udziału w spotkaniu – 15 zł.

Chętnych prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z nami.

Bądźmy w kontakcie

  MAGIS

  Anna Skierczyńska
  Wojciech Sekta

  ul. Hausbrandta 38/74
  80-126 Gdańsk

    biuro [@] magis.edu.pl

  © Copyright 2021 MAGIS