Misja, Cele, Wartości

Misja

Naszą misją jest podnoszenie jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy oraz szerzenie wiedzy i nauczanie umiejętności niezbędnych w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Cele

Cele jakie sobie stawiamy:

Wartości

Podstawowymi wartościami,
które wyznaczają kierunek naszych działań i sposoby ich realizacji są:

Indywidualne podejście do klienta

Pracę z klientem rozpoczynamy od wnikliwego poznania osoby, jej potrzeb, możliwości i trudności.

Współpracujemy z osobami z najbliższego otoczenia klienta – rodziną, terapeutami, nauczycielami, aby wspólnie dążyć do polepszenia funkcjonowania osoby w domu, szkole, ośrodku czy pracy.

Pracując z terapeutami, nauczycielami czy rodzicami uważnie wsłuchujemy się w ich potrzeby i oczekiwania. Przekazujemy wiedzę, która będzie im przydatna oraz uczymy umiejętności, które są im potrzebne. Prowadząc szkolenia, warsztaty czy udzielając konsultacji uwzględniamy oczekiwania, wiedzę i doświadczenie klientów.

Wykorzystywanie najlepszych metod

Realizując postawione sobie cele szukamy takich dróg, które sprawnie nas do nich doprowadzą. W pracy terapeutycznej stosujemy metody, które zostały naukowo udowodnione jako skuteczne.

Również nauczając czy współpracując z profesjonalistami opieramy się na efektywnych sposobach przekazywania wiedzy. Aby dobrać właściwą metodę, która prowadzi do celu potrzebna jest najpierw solidna analiza. Dlatego w swoich działaniach dużo czasu poświęcamy na rozpoznanie sytuacji, problemu i jego przyczyn, potrzeb i oczekiwań klienta.

Profesjonalne działanie

Dbamy o to by być “na bieżąco” i ciągle się doskonalić. Postępujemy zgodnie z zawodowymi standardami psychologów i terapeutów behawioralnych. Dbamy o jakość świadczonych usług, dlatego stale monitorujemy, poddajemy ewaluacji i doskonalimy nasze działania. W tym celu współpracujemy z innymi profesjonalistami.

Bądźmy w kontakcie

  MAGIS

  Anna Skierczyńska
  Wojciech Sekta

  ul. Hausbrandta 38/74
  80-126 Gdańsk

    biuro [@] magis.edu.pl

  © Copyright 2021 MAGIS