Terapia Indywidualna


Prowadzimy terapię indywidualną zarówno dzieci jak i dorosłych osób z autyzmem opartą na zasadach stosowanej analizy zachowania. Terapia odbywa się w domu klienta lub na terenie placówki, do której uczęszcza osoba.

Terapia może:

  • mieć na celu wszechstronny rozwój osoby i poprawę jej funkcjonowania w każdej sferze
  • służyć nauczeniu konkretnej umiejętności,
  • dotyczyć rozwiązania konkretnego problemu,
  • prowadzić do poradzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY