Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi


Czas trwania:
2 dni po 8 godzin zegarowych

Program szkolenia:
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania trudne, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiemi i znacząco pogarszają ich jakość życia.

Niejednokrotnie zachowania trudne przyjmują formy zachowań agresywnych oraz autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących oraz osób w ich otoczeniu. Zachowania te mają również znaczący wpływ na funkcjonowanie rodziny i stanowią obciążenie psychiczne dla wszystkich jej członków.

Zastosowanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania zachowań trudnych. Podczas szkolenia omawiane są:

  • przyczyny występowania zachowań trudnych,
  • strategie prewencyjne służące zapobieganiu pojawiania się zachowań trudnych,
  • strategie modyfikacji i redukcji zachowań trudnych ze szczególnym uwzględnieniem niekarzących strategii przerywania zachowań trudnych i strategii przeciwdziałających ich eskalacji,
  • kwestie etyczne stosowania metod karzących oraz interwencji fizycznych w pracy nad zachowaniami trudnymi,
  • reakcje emocjonalne, jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z interwencjami fizycznymi, które mogą być zastosowane w sytuacjach pojawiania się zachowań agresywnych i autoagresywnych stanowiących zagrożenie dla osób je prezentujących lub dla ich otoczenia. Metody interwencji fizycznych zostały zaczerpnięte ze szkolenia opracowanego w USA – Strategies for Crisis Intervention and Prevention.

 

Adresaci:
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie
– opiekunowie osób przejawiających zachowania trudne

Liczba uczestników:
15-30 osób

Cena:
Dla klientów indywidualnych: 350 zł (profesjonaliści), 250 zł (rodzice)
Dla grup zorganizowanych: w sprawie ustalenia terminów i kosztów szkoleń u klienta prosimy o kontakt na adres mailowy lub telefonicznie

 

W cenie szkolenia oferujemy:
– poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka, owoce

 

ZAMÓW / ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE