Szkolenia Ośrodka SCOLARIS


Szkolenia organizujemy przy współpracy z Ośrodkiem Scolaris z Warszawy.

 

Trening Umiejętności Społecznych dla maluchów

Data:
14 grudnia 2019 (sobota)
Czas trwania:
1 dzień: 9:00-16:00

Prowadzący:
Łukasz Prochwicz – psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej SCOLAR.

Szkolenie dla specjalistów w zakresie przeprowadzania rekrutacji i doboru dziecka do grup, planowania, pisania scenariuszy zajęć i aktywności, użycia nowoczesnych technologii w pracy z grupą, tworzenia i wykorzystywania systemu wzmocnień.

Uczestnicy otrzymają: zestaw przykładowych arkuszy oceny umiejętności, do wykorzystania w trakcie rekrutacji, przykładowe aktywności, programy rozwijające umiejętności gotowe do użycia, przykładowe scenariusze zajęć i arkusze do zbierania bieżących informacji.

Program szkolenia:

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
 2. Od czego zacząć, definiowanie celów. Charakterystyka najczęściej występujących deficytów z zakresu umiejętności społecznych.
 3. Planowanie zajęć. Dlaczego ważny jest program? Dobre praktyki.
 4. Motywacja. W jaki sposób wykorzystywać motywacje i tworzyć systemy wzmocnień.
 5. Nowoczesne technologie, wykorzystanie kodów QR, tabletu, kamery.
 6. Uczenie w naturalnym środowisku.
 7. Budowanie aktywności, scenariuszy zajęć.
 8. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Poniżej prezentujemy niewielki wycinek materiału prezentowanego na szkoleniu oraz tego co otrzymają uczestnicy. Przykładowe cele programu TUS dla grupy początkującej.

 • Proszenie rówieśników o przedmioty.
 • Reagowanie na pozdrowienia rówieśników, witanie się.
 • Proponowanie i przyjmowanie przedmiotów od rówieśników.
 • Naśladowanie prostych i złożonych czynności wykonywanych przez rówieśników.
 • Naśladowanie zabawy rówieśnika.
 • Podążanie za wskazówkami od rówieśnika.
 • Zabawa naprzemienna z wykorzystaniem prostych gier i aktywności.
 • Akceptowanie dzielenia się zabawkami.
 • Umiejętności przygotowujące do szkoły np. wspólna uwaga, czekanie, przejście/płynna zmiana aktywności, współpraca, podążanie za poleceniami grupowymi, itd.)

Cena: 400 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Intensywne nauczanie z wykorzystaniem systemu kart

Data:
15 grudnia 2019 (niedziela)
Czas trwania:
1 dzień: 9:00-15:00

Prowadzący:
Łukasz Prochwicz – psycholog, dyrektor placówki przedszkolnej SCOLAR.

Szkolenie dla specjalistów oparte na Stosowanej Analizie Zachowania – nauka praktycznego wykorzystywania procedury uczenia bez błędu oraz prowadzenie treningu mandowego.

Program szkolenia:

 1. Co to jest system kart. Dlaczego nauczanie intensywne
 2. Czego uczymy. Behawioralna klasyfikacja języka. Jak wybieramy cele
 3. Dlaczego tempo reagowania ma znaczenie. Jak poprawić tempo reagowania ucznia
 4. Budowa systemu kart oraz jego organizacja
 5. Zbieranie danych. Próby zerowe
 6. Procedura uczenia bez błędu
 7. VR – rozkład wzmocnień o zmiennej proporcji
 8. Korekcja błędu w trakcie uczenia
 9. Podpowiedzi, jak je wybieramy
 10. Intensywny trening mandowy (proszenie)
 11. Procedura uczenia mand

Cena: 350 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

Miejsce szkoleń:
Hotel So Stay
Kartuska 18
80-104 Gdańsk

W cenie szkoleń oferujemy również:
– poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka

Adresaci:
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści znający podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej

Liczba uczestników:
15-30 osób

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.