Pozytywne Wspieranie Zachowań – PBS


Czas trwania:
16 godzin zegarowych

Program szkolenia:
PBS to model pracy z osobami prezentującymi trudne zachowania wykorzystujący metody i strategie zaczerpnięte ze stosowanej analizy zachowania, z wyłączeniem metod awersyjnych (czyli karania i wygaszania). Interwencje realizowane według modelu PBS mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia danej osoby, a także zminimalizowanie jej problemowych zachowań, które stanowią barierę do integracji społecznej.

Na szkoleniu przedstawione zostaną źródła powstania PBS-u i jego cechy charakterystyczne. Omówione zostaną również efekty uboczne karania i problemy związane ze stosowaniem metod awersyjnych w pracy nad trudnymi zachowaniami. Zasadniczą częścią szkolenia jest przedstawienie poszczególnych elementów Wieloelementowego Modelu Wsparcia. Są nimi:

 • wszechstronna ocena funkcjonalna
 • plan wsparcia:
  • strategie proaktywne – które zapobiegają pojawianiu się zachowań trudnych
   • zmiany środowiskowe
   • nauczanie umiejętności
   • techniki behawioralne
  • strategie reaktywne – które pozwalają na szybką i bezpieczną kontrolę sytuacji w przypadku pojawienia się zachowania trudnego
 • realizacja planu wsparcia
 • oczekiwane rezultaty

Adresaci:
– certyfikowani terapeuci behawioralni oraz terapeuci w trakcie certyfikacji
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający zaawansowaną wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania

Liczba uczestników:
15-30 osób

Cena:
Dla klientów indywidualnych: 350 zł (profesjonaliści), 250 zł (rodzice)
Dla grup zorganizowanych: w sprawie ustalenia terminów i kosztów szkoleń u klienta prosimy o kontakt na adres mailowy lub telefonicznie

 

 

ZAMÓW / ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE