Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)


szkolenie uznawane przez PLTB

Szkolenie bazowe (III-modułowe) jest pierwszym szkoleniem w systemie PLTB, zawierającym podstawowe informacje z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

 

Czas trwania:
46 h dydaktycznych (podzielone na 2 lub 3 weekendy)

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1
TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

 • Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
 • Prawa uczenia się. Warunkowanie klasyczne. Warunkowanie sprawcze
 • Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
 • Zmienne poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywacyjne
 • Pomiar zachowań

MODUŁ 2
TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

 • Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
 • Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
 • Motywowanie do nauki i pracy
 • Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Uczenie nowych umiejętności
 • Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
 • Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
 • Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

MODUŁ 3
PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

 • Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie reaktywne
 • Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji
 • Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

 

Adresaci:
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści chcący poznać podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej
– osoby chcące w przyszłości uzyskać kwalifikacje zawodowe dla terapeutów behawioralnych w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (więcej informacji na stronie www.terapeutabehawioralny.pl)

Liczba uczestników:
20-35 osób

Cena:
Dla klientów indywidualnych: 900 zł
Dla grup zorganizowanych: w sprawie ustalenia terminów i kosztów szkoleń u klienta prosimy o kontakt na adres mailowy lub telefonicznie

W cenie szkolenia (za wyjątkiem szkoleń zdalnych) oferujemy również:
– poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka, owoce
– 4 obiady jednodaniowe (w soboty i niedziele)

 

 

Najbliższe terminy szkoleń:

 

 

Gdańsk lub online – lipiec 2021

3-7 lipca 2021 r.

Dzień I (so)       –  3.07.2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień II (nd)     –  4.07..2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień III (po)    –  5.07..2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień IV (wt)    –  6.07..2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień V (śr)      –  7.07..2021 godz. 9:00 – 17:00

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli LUB online

 

 

Cena:
900 zł (szkolenie stacjonarne) lub 850 zł (szkolenie zdalne) od osoby

 

Zapisz się na szkolenie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników