Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)


szkolenie uznawane przez PLTB

Szkolenie bazowe (III-modułowe) jest pierwszym szkoleniem w systemie PLTB, zawierającym podstawowe informacje z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

 

Czas trwania:
46 h dydaktycznych (podzielone na 2 lub 3 weekendy)

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1
TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

 • Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
 • Prawa uczenia się. Warunkowanie klasyczne. Warunkowanie sprawcze
 • Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
 • Zmienne poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywacyjne
 • Pomiar zachowań

MODUŁ 2
TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

 • Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
 • Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
 • Motywowanie do nauki i pracy
 • Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Uczenie nowych umiejętności
 • Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
 • Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
 • Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

MODUŁ 3
PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

 • Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie reaktywne
 • Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji
 • Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

 

Adresaci:
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści chcący poznać podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej
– osoby chcące w przyszłości uzyskać kwalifikacje zawodowe dla terapeutów behawioralnych w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (więcej informacji na stronie www.terapeutabehawioralny.pl)

Liczba uczestników:
20-35 osób

Cena:
Dla klientów indywidualnych: 900 zł
Dla grup zorganizowanych: w sprawie ustalenia terminów i kosztów szkoleń u klienta prosimy o kontakt na adres mailowy lub telefonicznie

W cenie szkolenia (za wyjątkiem szkoleń zdalnych) oferujemy również:
– poczęstunek podczas przerw: kawa, herbata, ciastka, owoce
– 4 obiady jednodaniowe (w soboty i niedziele)

 

 

Najbliższe terminy szkoleń:

 

 

online – luty/marzec 2021

dwa weekendy: 19-21 lutego i 5-7 marca 2021 r.

Dzień I (pt)      –  19.02.2021 godz. 16:30 – 20:00
Dzień II (so)     –  20.02.2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień III (nd)   –  21.02.2021 godz. 9:00 – 17:00

Dzień IV (pt)    –  05.03.2021 godz. 16:30 – 20:00
Dzień V (so)     –  06.03.2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień VI (nd)   –  07.03.2021 godz. 9:00 – 17:00

Miejsce szkolenia:
online

 

Zapisy na edycję lutowo-marcową zostały zamknięte. Zapraszamy do zapisywania się na edycję kwietniową.

 

online – kwiecień 2021

dwa weekendy: 9-11 i 23-25 kwietnia 2021 r.

Dzień I (pt)      –  9.04.2021 godz. 16:30 – 20:00
Dzień II (so)     –  10.04.2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień III (nd)   –  11.04.2021 godz. 9:00 – 17:00

Dzień IV (pt)    –  23.04.2021 godz. 16:30 – 20:00
Dzień V (so)     –  25.04.2021 godz. 9:00 – 17:00
Dzień VI (nd)   –  26.04.2021 godz. 9:00 – 17:00

Miejsce szkolenia:
online

Zapisz się na szkolenie.

 

Cena:
850 zł od osoby

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników