Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania


szkolenie uznawane przez PLTB

Szkolenie to jest jednym ze specjalizacyjnych szkoleń prowadzonych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane etycznymi aspektami edukacji i terapii opartej na stosowanej analizie zachowania.

Czas trwania:
16 h dydaktycznych

Program szkolenia:
Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

 1. Znaczenie etyki w pracy terapeuty behawioralnego
 2. 9 podstawowych zasad etycznych
 3. Rys historyczny
 4. Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej
 5. Wybrane dokumenty Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Zachowania (ABAI)
 6. Omówienie kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego
 7. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  a. Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
  b. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego

 

Adresaci szkolenia:

– terapeuci behawioralni oraz kandydaci na terapeutów behawioralnych
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania

Liczba uczestników:
15-25

 

Najbliższe terminy szkoleń:

 

online – lipiec 2021 – w ramach Letniej Szkoły PLTB

weekend: 8-9 lipca 2021 r.

Dzień I (cz.)   – 8.07.2021 godz. 9:00 – 16:00
Dzień II (pt.)   – 9.07.2021 godz. 9:00 – 16:00

Cena:
440 zł od osoby

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE