Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania


szkolenie uznawane przez PLTB

Szkolenie to jest jednym ze specjalizacyjnych szkoleń prowadzonych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane etycznymi aspektami edukacji i terapii opartej na stosowanej analizie zachowania.

Czas trwania:
10 h dydaktycznych (8 godzin zegarowych)

Program szkolenia:
Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

 • Etyka w pracy terapeuty behawioralnego
 • Podstawowe zasady etyczne
 • Dokumenty obowiązujące analityków zachowania zawierające etyczne zapisy
  • Dokumenty opisujące standardy postępowania osób posługujących się SAZ (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu profesjonalnego i etycznego postępowania dla analityków zachowania”)
  • Dokumenty opisujące prawa klientów terapeutów behawioralnych
 • Dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  • Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
  • Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
   (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa” oraz “Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego”)
 • Wymogi szkoleniowe z zakresu etyki (PLTB i BACB)

Adresaci szkolenia:

– certyfikowani terapeuci behawioralni oraz terapeuci w trakcie certyfikacji
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania

Liczba uczestników:
10-30

 

 

ZAMÓW / ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE