Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania


szkolenie uznawane przez PLTB

Szkolenie to jest jednym ze specjalizacyjnych szkoleń prowadzonych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane etycznymi aspektami edukacji i terapii opartej na stosowanej analizie zachowania.

Czas trwania:
16 h dydaktycznych

Program szkolenia:
Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

1. Etyka w pracy terapeuty behawioralnego

2. Dziewięć podstawowych zasad etycznych

3. Dokumenty obowiązujące terapeutów i superwizorów behawioralnych

– Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego”)
– Dokumenty opisujące prawa klientów terapeutów behawioralnych

4. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy

– Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
– Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
(ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa” oraz “Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego”)

Adresaci szkolenia:

– terapeuci behawioralni oraz kandydaci na terapeutów behawioralnych
– nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania

Liczba uczestników:
15-35

 

Najbliższe terminy szkoleń:

online – styczeń 2021

weekend: 30-31 stycznia 2021 r.

Dzień I (sob.)   – 30.01.2021 godz. 9:00 – 16:00
Dzień II (nd.)   – 31.01.2021 godz. 9:00 – 16:00

Cena:
400 zł od osoby

 

ZAMÓW / ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE