Laboratorium Skinnera


LabSkin - will press lever for food

When you run into something interesting, drop everything else and study it.
B. F. Skinner

Obszar badań: Stosowana Analiza Zachowania

Metoda: wnikliwa lektura materiału a następnie prezentacja, rozmowa, dyskusja

Częstotliwość: raz w miesiącu. W czwartki od 18.00 do 20.00.

Miejsce badań: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, ul.  Lęborska 3b

Badacze: wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o behawioryzmie, które mają podstawową wiedzę z zakresu SAZ (min. 3-modułowy kurs bazowy)

Obiekt badań: wybrane artykuły i książki dotyczące behawioryzmu i SAZ (materiały w większości w jęz. angielskim, spotkania w jęz. polskim)

 

 

 

 

 

TERMINY SPOTKAŃ w sezonie 2018/2019 r.:

18 października 2018
15 listopada 2018
13 grudnia 2018
31 stycznia 2019
28 lutego 2019
28 marca 2019
25 kwietnia 2019
23 maja 2019
13 czerwca 2019

w godzinach 18-20

 

Na dotychczasowych spotkaniach podejmowaliśmy dyskusje na następujące tematy:

 • na podstawie artykułów zawartych w książce o stosowaniu awersyjnych i nieawersyjnych metod w pracy nad ZT u osób niepełnosprawnych pt. Perspectives on the use of nonaversive and aversive interventions for persons with developmental disabilities (red.: Alan Repp, Nirbhay Singh).
  • Mity na temat karania
  • Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nieawersyjnych oddziaływań. Przegląd naukowych uzasadnień, metod i zaleceń
 • omówiliśmy Wieloelementowy Model Przełamywania Barier na Drodze do Integracji Społecznej z Institute of Applied Behavior Analysis
 • na podstawie filmów szkoleniowych ze strony Autism Center of Excellence (Western Michigan University)
  • Ocena behawioralna i terapia zachowań autoagresywnych
  • Analiza funkcjonalna
  • Diagnoza i terapia trudności w karmieniu u dzieci
  • Uczenie umiejętności społecznych osób z autyzmem
 • podejmowaliśmy też inne tematy na podstawie literatury naukowej:
  • Sensoryczne i ruchowe trudności doświadczane przez osoby ze spektrum autyzmu
  • Diagnozowanie poważnych zachowań problemowych
  • Trafność społeczna terapeutycznych oddziaływań behawioralnych
  • Współwystępujące trudności rozwojowe i problemy medyczne

W spotkaniu można wziąć udział również zdalnie (poprzez Google Hangout). Koszt udziału w spotkaniu – 15 zł.

Chętnych prosimy o wcześniejsze skontaktowania się z nami.